Navigation Menu+

Formalności związane z adopcją dziecka

Posted on mar 7, 2022 by in porady |

W różnych sytuacjach życiowych możemy się znaleźć i możliwe, że akurat zastanawiamy się nad tym, jak wygląda adopcja dziecka. Nie jest też dla nikogo żadną tajemnicą, że wówczas trzeba bardzo szczegółowo przeanalizować wszystkie kluczowe przepisy, które będą umożliwiały zdobycie władzy rodzicielskiej lub opiekuńczej. Naturalnie w kontekście adopcji pojawiać się będzie także hasło takie jak przysposobienie dziecka. Chodzi więc w praktyce o to, aby osoby przysposabiającej uzyskały prawa rodzicielskie. W efekcie takiej procedury niepełnoletni może otrzymać alimenty, zyskać nazwisko i dziedziczyć. Jeżeli chodzi o przepisy polskiego prawa, to w konsekwencji zrealizowania takiego procesu będzie zyskiwać takie same prawa i obowiązki, jakie ma dziecko biologiczne. Oczywiście zawsze wcześniej powinniśmy bardzo szczegółowo sprawdzić wszystkie zapisy prawne, które będą dotyczyły takiej sytuacji. Okazuje się też, że przysposobienie będzie się dzielić na kilka typów. Występuje bowiem pełne, niepełne i całkowite.

Przysposobienie nie zawsze wygląda tak samo

Jeżeli więc chodzi o przysposobienie pełne, to mówimy tu o sytuacji, gdy dziecko ma rodziców biologicznych, ale znikają więzi pomiędzy nimi I dziećmi. Wtedy też matka i ojciec nie mają żadnej władzy nad swoim dzieckiem. Wówczas przysposabiający będą utrzymywać pełnię praw. Z kolei, jeśli chodzi o przysposobienie dziecka niepełne, to chodzi o powstawanie nowych więzów między przysposabiającymi a przysposabianym. W tej sytuacji dziecko ma możliwość dalszego dziedziczenia po biologicznych przodkach. Poza tym, jeżeli chodzi o przysposobienie całkowite, to niewiele będzie się różnić od pełnego. Taka procedura ma jednak charakter nierozerwalny. W efekcie więc nie można zmienić ten statusu nawet na życzenie przysposobionego, nowych rodziców, ale co także ważne, prokuratora. W takiej sytuacji dziecko otrzymuje całkowicie nową tożsamość, a więzy prawne z biologiczną rodziną będą zerwane. Przysposobiony będzie więc tak traktowany, jakby się urodził wśród przysposabiających.