Navigation Menu+

Prawo rodzinne

Posted on wrz 19, 2022 by in porady, problemy, rodzina |

To dziedzina prawa, którą reguluje kodeks rodzinny, jest szczególnie delikatna, uwzględniająca podstawową jednostkę społeczną, jaką jest rodzina. Prawo rodzinne reguluje wszystkie kwestie związane z wydarzeniami w obrębie małżonków, a także dzieci i relacji rodzicielskich. To bardzo wrażliwa kwestia, dlatego w regulacji takich spraw pomóc może jedynie profesjonalna kancelaria, by wszystko odbyło się jak najbardziej spokojnie i sprawnie bez generowania niepotrzebnych dodatkowych emocji.

Prawnik rodzinny – Bydgoszcz

Na terenie Bydgoszczy działa kancelaria prawna, w której prawnik rodzinny Leszek Pankowski specjalizuje się w prowadzeniu spraw o charakterze rodzinnym. Jest to doświadczony adwokat o szerokiej wiedzy, który otoczy prawną pomocą na każdym etapie sprawy. W tej dziedzinie prawa profesjonalizm jest niezwykle ważny, z uwagi na dobro rodziny.

Jakie sprawy dotyczą prawa rodzinnego?

Prawo rodzinne reguluje relacje pomiędzy jej członkami na polu prawnym. Jak jednak wygląda to w praktyce? Jakie zagadnienia są szczególnie brane pod uwagę? Prawnik rodzinny i jego nieoceniona pomoc jest niezbędna przy sprawach takich jak:

– rozwody i separacje; separacja jest sytuacją, w której stwierdzono rozpad pożycia małżeńskiego, jednak widoczny jest potencjał, aby stan rzeczy uległ zmianie. W momencie, gdy nie ma już przesłanek, aby kontynuować życie małżeńskie podejmuje się dalszą decyzję o wszczęciu procedury rozwodowej,

– alimenty; czyli regularne świadczenia przyznane rodzicowi na poczet wychowywania dziecka, które powinny być regulowane przez drugiego rodzica. Mogą być wypłacane również na rzecz innego członka rodziny,

– podział majątku; uregulowanie kwestii majątkowych, które zostały nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego, intercyzy,

– ustanowienie/odebranie władzy rodzicielskiej; doprecyzowanie co do podziału obowiązków względem małoletniego na różnych płaszczyznach, ustanowienie ojcostwa, adopcja, ograniczenie władzy rodzicielskiej bądź jej zawieszenie.