Navigation Menu+

Czym się zajmuje surdologopeda?

Posted on kw. 29, 2022 by in edukacja |

Logopedia jest obszerną dziedziną, która dzieli się na wiele działów. Jedną z nich jest surdologopedia. Czym się zajmuje osoba będąca surdologopedą.

Jakie obowiązki ma surdologopeda?

Surdologopeda to osoba, pomagająca osobom niesłyszącym i niedosłyszącym. W ramach służbowych obowiązków surdologopeda przeprowadza wywiady, w których uczestniczą rodzice dziecka czy współmałżonek osoby dorosłej. Wywiady mają charakter badań diagnostycznych. Po przeprowadzeniu rozmów specjalista tego typu opracowuje plan, składający się z ćwiczeń lub rehabilitacji mowy w zależności od przypadku. Zadaniem specjalisty jest ocena w trudności posługiwania się językiem oraz ile czasu może zająć leczenie.

W kontekście zalecanych metod specjalista najczęściej zleca osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym ćwiczenia oddechowe i słuchowe. Oprócz tego często w palecie technik, leczących znajduje się uczenie rozumienia poszczególnych części mowy, tym samym można wnioskować, że surdologopeda pomaga w nauce czytania i mówienia. Warto także wskazać, że omawiana dziedzina logopedii ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ często przy stawianiu diagnozy dochodzi do konsultacji z innymi specjalistami, a zwłaszcza z laryngologiem.

Jak zostać surdologopedą?

Aby zostać surdologopedą, trzeba ukończyć studia na kierunku logopedią z odpowiednią specjalizacją. Oprócz tego nauczyciele mogą także podjąć w ramach dziedziny, jaką jest surdologopedia, studia podyplomowe. Rozwój w sposób podyplomowy wybiera wielu specjalistów, ponieważ w logopedii trendy metodyczne i wiedza w szybkim czasie się zmieniają, przez co nauczyciele muszą aktualizować wiedzę.

Jak znaleźć takie studia podyplomowe? Przede wszystkim warto sprawdzić ofertę podyplomową w renomowanych uczelniach wyższych zarówno publicznych, jak i prywatnych. Wpisując w przeglądarkę internetową hasła typu surdologopedia studia podyplomowe, z pewnością szukanie odpowiedniej oferty edukacyjnej będzie o wiele prostsze.